Grinlist Fe

Nawóz CE, dolistny roztwór nawozowy

żelazo częściowo schelatowane organicznym kompleksonem

 

Kategoria: