agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

printer

ZIEMNIAK

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników  zastosowanych  na  poziomie  potrzeb  nawozowych ziemniaków.  Wówczas  przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone  nawożenie  makro  i mikroelementami, zwiększy  plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego dokarmiania ziemniaków nawozami serii Grinlist

I oprysk * (przed zwarciem międzyrzędzi) II oprysk (przed kwitnieniem)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist Zn
(100 g Zn)
Grinlist B (85-170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
0,5-1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (100 g Zn)
Grinlist B (85-170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
0,5-1 kg/ha

+

+

fungicyd,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na 1 tonę bulw.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę bulw). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę bulw).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
4,5 2,0 4,0 0,3 0,6 0,9 17 13 3 4 0,2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xx/xxx xx/xxx x xx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę korzeni (w procentach)
0-20 30-100 50-100 0-20 0-100 0-20
w gramach
6-17 6-13 0-0,6 0-4 0-0,04

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

strona główna | produkty | kontakt

PPH Agreko © 2018.