Zastosowanie nawozów w uprawie warzyw

lettuce, plant, vegetable-5541474.jpg

Efektywna produkcja rolna pozwala zaspokajać rosnące potrzeby ludzkości. Zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym osiągane plony decydują o opłacalności uprawy i mają wpływ na podejmowane przez rolnika decyzje. Niezależnie od rodzaju uprawianych warzyw oraz rozmiaru gospodarstwa rośliny trzeba odpowiednio dokarmiać, aby zapewnić im optymalne warunki do wzrostu i móc cieszyć się obfitymi plonami. Wyjaśniamy, jakie nawozy znajdują zastosowanie w uprawie warzyw.

Czy zawsze trzeba nawozić warzywa?

Nawozy do roślin uzupełniają niedobory składników odżywczych w glebie. Dzięki nim rośliny mogą szybko wzrastać, co ma bezpośredni wpływ na osiągane plony. Nawet w przypadku gleb zasobnych w składniki odżywcze, na skutek działania różnych czynników, mogą pojawiać się deficyty ważnych pierwiastków, które zakłócają prawidłowy wzrost roślin. Do najczęstszych przyczyn zmniejszenia się zasobności gleby w składniki odżywcze zaliczamy niedobór wody i wyjałowienie gleby spowodowane nieustanną uprawą roślin na tym samym stanowisku.

Dokarmianie warzyw odpowiednio dobranymi nawozami jest konieczne nie tylko w przypadku dużych gospodarstw rolnych, w których wielkość plonów decyduje o osiąganych dochodach. Nawożenie jest tak samo ważne w przypadku przydomowych upraw oraz niewielkich warzywników. Bez odpowiedniej ilości składników odżywczych wzrost warzyw ulega zahamowaniu, a rośliny stają się bardziej podatne na choroby.

W jaki sposób nawozić warzywa?

W celu zapewnienia warzywom odpowiednich warunków do wzrostu stosuje się nawozy organiczne oraz nawozy mineralne. Muszą one zostać dobrane do preferencji uprawianych roślin oraz okresowo zmieniane w celu zapewnienia warzywom optymalnej ilości różnych składników pokarmowych. Powszechnie stosuje się nawożenie zarówno nawozami mineralnymi, jak i nawozami organicznymi. Uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest nawożenie dolistne, które dostarcza szybko przyswajanych, ze względu na formę nawozu, składników odżywczych. Oferujemy idealnie dobrane pod względem składu nawozy mineralne do różnych roślin. W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo jedynie wysokiej jakości produkty, które pozwalają w bezpieczny i skuteczny sposób zwiększyć plon m.in. warzyw cebulowych i warzyw korzeniowych.