agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

printer

WARZYWA KORZENIOWE
(marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, pasternak)

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników  zastosowanych  na  poziomie  potrzeb  nawozowych warzyw korzeniowych. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone  nawożenie  makro  i mikroelementami, zwiększy  plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego dokarmiania warzyw korzeniowych nawozami serii Grinlist

I oprysk * (min. 3 tyg. po wzejściu roślin) II – IV  oprysk**  (co 2 tygodnie)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist B
(170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (50-100 g Zn)
Grinlist Cu (30-60 g Cu)
Grinlist B (170-340 g B)
1-3 x 1 l/ha
1-3 x 1 l/ha
1-3 x 0,5 l/ha
1-3 x 0,5 l/ha
1-3 x 1 kg/ha

+

+

fungicyd,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.
** zalecane 1 -2 opryski, proporcjonalnie do poziomu spodziewanych plonów.

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu w g/1 tonę warzyw korzeniowych.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę bulw). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę bulw).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo
5,0 2,0 3,5 0,4 0,8 1,2 16 12 2,5 5+3 0,2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.
Potrzeby  nawozowe  zwiększyć  lub  zmniejszyć  maksymalnie do 20 %
przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki
pokarmowe. Optymalna zawartość (w mg/dm3 )  składników  pokarmowych
w glebie podczas wegetacji warzyw korzeniowych: N (NH4  +  NO3 )
100 – 130; P  60 – 80; K 150 – 250;
Mg 60 – 80; Ca 1000 – 1500.
Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x/xx xx/xxx x/xx xx/xxx xx/xxx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy przez 1 tonę warzyw korzeniowych (w procentach)
0-20 30-100 0-50 80-100 100 0-20
w gramach
5-16 0-6 2-2,5 8 0-0,04

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). Maksymalna dawka nawozu 300 kg N/ha (bez nawozów organicznych).
** najkorzystniej zapotrzebowanie na bor pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego.
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

strona główna | produkty | kontakt

PPH Agreko © 2019.