agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

printer

Nawozy dolistne na rzepak

Program dolistnego dokarmiania rzepaku (ozimy, jary)
nawozami mikroelementowymi serii Grinlist

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w obecności makroskładników, zastosowanych na poziomie potrzeb nawozowych rzepaku. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60 % (40 +20%).

Warianty stosowania nawożenia dolistnego mikroelementami

a) podstawowy zapobiega znacznemu spadkowi plonu i jakości w następstwie utrudnionego pobierania mikroelementów w warunkach suszy, chłodów i niskich zasobności gleby. Należy stosować tylko (Grinlist max)* lub inne nawozy wieloskładnikowe – najkorzystniej z mikroskładnikami zawartymi proporcjonalnie do zapotrzebowania zbóż, wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
b) uzupełniający stymuluje umiarkowanie wzrost plonu i jakość. Należy stosować tylko mangan i miedź, których w zbożach wrażliwość na niedobór jest największa – zawarte w pojedyńczych nawozach mikroelementowych (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
c) intensywny w zastanych warunkach glebowo-klimatycznych, stymuluje maksymalnie wzrost plonu i jakość. Należy stosować (Grinlist max) lub inne nawozy wieloskładnikowe, wzbogacone nawozami pojedyńczymi, zawierającymi mikroelementy, których wrażliwość na niedobór w zbożach jest największa (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.

* „Grinlist max” – wieloskładnikowy nawóz dolistny, uniwersalny dla różnych gatunków roślin. Nawożenie dolistne mikroelementami w warunkach stresowych dla roślin (susza, chłody), korzystnie wzbogacić biostymulatorami.

Terminy i dawki

Jesień Wiosna
I oprysk*
(4-6 liści)
II oprysk (po ruszeniu
wegetacji lub min. 30%
powierzchni gleby pokryte
roślinami)
III oprysk
(zwarty pąk)
IV oprysk
(zaawansowane kwitnienie)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g Mn)
Grinlist B
(170g B)
Grinlist Mo
1,0 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,2 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g Mn)
Grinlist B (170g B)
Grinlist Mo (6g Mo)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,2 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g)
Grinlist B (170g)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist B (170g B)
1 l/ha
1 kg/ha

+

+

+

+

fungicyd,
regulator wzrostu
insektycyd fungicyd,
regulator wzrostu
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

* do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od 1 – 3 kg/ha (23% MgO) do 1 – 5 kg/ha (16% MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy dolistne na rzepak.

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na tonę ziarna.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę nasion). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę nasion).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo
44,0 16,0 28,0 6,0 5,0 10,0 140 100 22 40+60 2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xxx xx xx xxx xx
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę nasion (w procentach)
0-20 30-100 0-50 0-80 100 0-100
w gramach
42-140 0-50 0-18 100 0-2

*wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
**najkorzystniej zaporzebowanie na bor pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego. Susza i chłodne okresy jesienno-wiosenne utrudniają pobieranie składników z gleby-skuteczniej w zakresie mikroelementów. Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300% aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

strona główna | produkty | kontakt

PPH Agreko © 2018.