agreko
PPH AGREKO Producent Nawozów
printer

NAWOZY DONASIENNE

Znaczenie nawożenia donasiennego (startowego) roślin

Zaprawianie nasion zapewnia prawidłowe odżywianie kiełka i siewki w przypadku niskiej zawartości składników w glebie, a przy niewłaściwej ich proporcji, ogranicza wpływ na początkowy wzrost i rozwój roślin. Proces ten najkorzystniej ujawnia się w przypadku mikroelementów i magnezu, katalizatorów reakcji biochemicznych roślin. Azot i potas stosowany w tym systemie nawożenia, nie ma praktycznego znaczenia.

Nawożenie donasienne stymuluje wzrost systemu korzeniowego siewek, dając lepszą podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju roślin. Zaleta ta nabiera wyjątkowego znaczenia przy intensywnych odmianach różnych gatunków roślin, o coraz mniejszym systemie korzeniowym, uwarunkowanym genetycznie. Ekonomiczne znaczenie stosowania nawożenia donasiennego, uzasadnia również wzrost efektywności działania pestycydów donasiennych i możliwości najefektywniejszego działania stosowanych składników odżywczych roślin.

W ocenie wielu naukowców omawiany sposób startowego żywienia roślin, już wkrótce stanie się wymaganym zabiegiem agrotechnicznym.

Charakterystyka nawozu startowego Dynavit

Dynavit przeznaczony jest do nawożenia donasiennego wszystkich gatunków roślin. Umożliwia kompleksowe traktowanie nasion nawozami, pestycydami i substancjami wzrostowymi. Wzbogaca rolnictwo o bardzo ekonomiczny sposób dokarmiania startowego roślin, około 50 razy efektywniejszego niż nawożenie doglebowe.

Dynavit zawiera w pełni rozpuszczalne w wodzie składniki schelatowane, wzmagające aktywność katalityczną enzymów kiełka i siewki. Skutecznie hamuje rozwój chorób grzybowych kiełkujących nasion. Zapewnia optymalny, początkowy wzrost i rozwój roślin w zróżnicowanych możliwościach żywieniowych gleby. Opóźnia wpływ suszy glebowej i zwiększa masę korzeniową siewek oraz mrozoodporność ozimin. Natomiast zawarta w nawozie siarka zapobiega luksusowemu (nadmiernemu) pobieraniu azotu i zwiększa odporność siewek na choroby.

Koszt związany z omawianym zabiegiem agrotechnicznym, powinien zwrócić się co najmniej stukrotnie, a Dynavit nie wykorzystany w nawożeniu donasiennym, można zużyć jako nawóz dolistny w dawce 1-2 l/ha.

Skład chemiczny nawozu (g/l)

Magnez MgO 57,0
Siarka SO2 171,0
Bor B 1,0
Miedź Cu 7,5
Żelazo Fe 15,0
Mangan Mn 12,0
Molibden Mo 0,1
Cynk Zn 6,0

Zalecana dawka nawozu: 200-600 ml/100 kg materiału siewnego

Sposób stosowania

Materiał siewny można wzbogacić w składniki pokarmowe następującymi metodami:

a) rozdzielenie z pestycydami donasiennymi

Metoda umożliwia stosowanie maksymalnej, zalecanej dawki nawozu (600 ml/100 kg materiału siewnego), zapewniającej najdłuższy okres prawidłowego odżywiania kiełka i siewki w zróżnicowanych możliwościach żywieniowych gleby.

Wybierając zaprawianie nasion tą metodą, należy Dynavit stosować w dawce do 600 ml/100 kg materiału siewnego, dozując nawóz w stężeniu fabrycznym, oddzielną dyszą zaprawiarki lub odmierzoną dawką nawozu zwilżyć mieszane nasiona (np. konewką w betoniarce), bezpośrednio po zaprawieniu najkorzystniej płynnymi pestycydami donasiennymi.

Nie zaleca się przekraczania wymaganej dawki nawozu. Poziom dawki pestycydów donasiennych określić wg obowiązujących zaleceń.

b) łącznie z pestycydami donasiennymi

Metoda utrudnia zastosowanie wyższej niż minimalna dawki nawozu, w następstwie coraz większych stężeń chemicznych używanych pestycydów donasiennych o szerokim spektrum działania. W tym przypadku (bez wstępnych prób mieszania), Dynavit należy stosować w dawce nieprzekraczającej 200 ml/100 kg materiału siewnego. Zabieg ten należy wykonać najkorzystniej po wcześniejszym zmieszaniu w zbiorniku zaprawiarki, zalecanej dawki wody i pestycydu, a następnie do powstałej mieszaniny (woda+pestycyd), dodać nawóz donasienny w wymaganej objętości. Powyższe czynności wykonać przy włączonym mieszadle.

W obu metodach zaprawianie nasion, sumaryczne wartości objętościowe komponentów mieszaniny (woda+pestycyd+nawóz), nie powinny przekraczać 1,5 litra/100 kg materiału siewnego. Nasiona zaprawione Dynavitem metodą rozdzielną lub łączną, przechowywać wg zaleceń dla pestycydów donasiennych.

Składowanie

Kanistry polietylenowe o pojemności 5, 20 litrów. Magazynowanie w pomieszczeniach zadaszonych. Nawóz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady), a temperaturę ograniczyć do zakresu 0ºC do 30ºC.

strona główna | produkty | kontakt

PPH Agreko © 2023.