agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawozy do zbóż

Program dolistnego dokarmiania roślin zbożowych (ozime, jare)
nawozami mikroelementowymi serii Grinlist

Oferowane przez Agreko nawozy do zbóż będą w stanie skutecznie wesprzeć rozwój plonu. Przede wszystkim, nie ograniczamy się do jednego typu zboża – proponujemy Państwu program dolistnego dokarmiania roślin zbożowych wielu typów (posiadamy m.in. nawóz do pszenicy). Warto zaznaczyć, że skuteczne nawożenie mikroelementami uzyskamy jedynie w przypadku jednoczesnej obecności makroskładników, zastosowanych na poziomie potrzeb nawożenia zbóż. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie pszenicy i innych zbóż makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60 % (40 + 20%).

Warianty stosowania dolistnego nawożenia zbóż mikroelementami

a) podstawowy zapobiega znacznemu spadkowi plonu i jakości w następstwie utrudnionego pobierania mikroelementów w warunkach suszy, chłodów i niskich zasobności gleby. Należy stosować tylko (Grinlist max)* lub inne wieloskładnikowe nawozy do zbóż – najkorzystniej z mikroskładnikami zawartymi proporcjonalnie do zapotrzebowania zbóż, wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
b) uzupełniający stymuluje umiarkowanie wzrost plonu i jakość. Należy stosować tylko mangan i miedź, których w zbożach wrażliwość na niedobór jest największa – zawarte w pojedynczych mikroelementowych nawozach do zbóż (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
c) intensywny w zastanych warunkach glebowo-klimatycznych, stymuluje maksymalnie wzrost plonu i jakość. Należy stosować (Grinlist max) lub inne nawozy wieloskładnikowe, wzbogacone pojedynczymi nawozami zbożowymi, zawierającymi mikroelementy, których wrażliwość na niedobór w zbożach jest największa (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.

* „Grinlist max” – wieloskładnikowy nawóz zbożowy dolistny, uniwersalny dla różnych gatunków roślin. Nawożenie dolistne mikroelementami w warunkach stresowych dla roślin (susza, chłody), korzystnie wzbogacić biostymulatorami.

Jesień Wiosna
I oprysk*
(min.30% powierzchni gleby
pokryte roślinami)
II oprysk (krzewienie lub
min. 30% powierzchni
gleby pokryte roślinami)
III oprysk
(do początku kłoszenia)
IV oprysk
(po kwitnieniu).
Tylko dla
wysokich
plonów.
Grinlist max
Grinlist Mn (150gMn)
Grinlist Cu (30gCu)
1 l/ha
1 l/ha
0,5 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150gMn)

Grinlist Cu (60gCu)
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
Grinlist max
GrinlistMn(150gMn)
Grinlist B
(34 g B)
1 l/ha
1 l/ha

0,2kg/ha
Grinlist max  1 l/ha

+

+

+

+

fungicyd fungicyd,
regulator wzrostu
fungicyd,
regulator wzrostu,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

* do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od 1 – 3 kg/ha (23% MgO) do 1 – 5 kg/ha (16% MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda +bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy dolistne na zboża.

Istotne informacje – uzupełnienie

Potrzeby nawożenia zbóż w przypadku plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na tonę ziarna.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę ziarna). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę ziarna).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
20,0 8,0 11,0 1,5 2,5 3,0 60 40 10 10 0,5
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xxx x xxx x x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę ziarna (w procentach)
0-20 30-100 0-20 80-100 0-20 0-20
w gramach
20-60 0-8 8-10 0-2 0-0,1

*wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). Susza i chłodne okresy jesienno-wiosenne utrudniają pobieranie składników z gleby-skuteczniej w zakresie mikroelementów. Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300% aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Zdjęcie w nagłówku strony: Copyright © 2007 David Monniaux

Polityka prywatności