agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawozy do zbóż

Program dolistnego dokarmiania roślin zbożowych (ozime, jare)
nawozami wieloskładnikowymi z mikroelementami serii Grinlist

Oferowane przez Agreko nawozy do zbóż będą w stanie skutecznie wesprzeć rozwój plonu. Przede wszystkim, nie ograniczamy się do jednego typu zboża – proponujemy Państwu program dolistnego dokarmiania roślin zbożowych wielu typów (posiadamy m.in. nawóz do pszenicy). Warto zaznaczyć, że skuteczne nawożenie mikroelementami uzyskamy jedynie w przypadku jednoczesnej obecności makroskładników, zastosowanych na poziomie potrzeb nawożenia zbóż. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie pszenicy i innych zbóż makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60 % (40 + 20%).

Warianty stosowania dolistnego nawożenia zbóż mikroelementami

a) podstawowy zapobiega znacznemu spadkowi plonu i jakości w następstwie utrudnionego pobierania mikroelementów w warunkach suszy, chłodów i niskich zasobności gleby. Należy stosować tylko (Grinlist max)* lub inne wieloskładnikowe nawozy do zbóż – najkorzystniej z mikroskładnikami zawartymi proporcjonalnie do zapotrzebowania zbóż, wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
b) uzupełniający stymuluje umiarkowanie wzrost plonu i jakość. Należy stosować tylko mangan i miedź, których w zbożach wrażliwość na niedobór jest największa – zawarte w pojedynczych mikroelementowych nawozach do zbóż (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
c) intensywny w zastanych warunkach glebowo-klimatycznych, stymuluje maksymalnie wzrost plonu i jakość. Należy stosować (Grinlist max) lub inne nawozy wieloskładnikowe, wzbogacone pojedynczymi nawozami zbożowymi, zawierającymi mikroelementy, których wrażliwość na niedobór w zbożach jest największa (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.

* „Grinlist max” – wieloskładnikowy nawóz zbożowy dolistny, uniwersalny dla różnych gatunków roślin. Nawożenie dolistne mikroelementami w warunkach stresowych dla roślin (susza, chłody), korzystnie wzbogacić biostymulatorami.

Jesień Wiosna
I oprysk*
(min.30% powierzchni gleby
pokryte roślinami)
II oprysk (krzewienie lub
min. 30% powierzchni
gleby pokryte roślinami)
III oprysk
(do początku kłoszenia)
IV oprysk
(po kwitnieniu).
Tylko dla
wysokich
plonów.
Grinlist max
Grinlist Mn (150gMn)
Grinlist Cu (30gCu)
1 l/ha
1 l/ha
0,5 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150gMn)

Grinlist Cu (60gCu)
1 l/ha
1 l/ha
1 l/ha
Grinlist max
GrinlistMn(150gMn)
Grinlist B
(34 g B)
1 l/ha
1 l/ha

0,2kg/ha
Grinlist max  1 l/ha

+

+

+

+

fungicyd fungicyd,
regulator wzrostu
fungicyd,
regulator wzrostu,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

* do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od 1 – 3 kg/ha (23% MgO) do 1 – 5 kg/ha (16% MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda +bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy dolistne na zboża.

Istotne informacje – uzupełnienie

Potrzeby nawożenia zbóż w przypadku plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na tonę ziarna.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę ziarna). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę ziarna).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
20,0 8,0 11,0 1,5 2,5 3,0 60 40 10 10 0,5
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xxx x xxx x x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę ziarna (w procentach)
0-20 30-100 0-20 80-100 0-20 0-20
w gramach
20-60 0-8 8-10 0-2 0-0,1

*wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). Susza i chłodne okresy jesienno-wiosenne utrudniają pobieranie składników z gleby-skuteczniej w zakresie mikroelementów. Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300% aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Zdjęcie w nagłówku strony: Copyright © 2007 David Monniaux

Polityka prywatności