agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawozy do roślin strączkowych

Skuteczne nawożenie roślin strączkowych mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników zastosowanych na poziomie potrzeb nawozowych roślin strączkowych. Wówczas  przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone  nawożenie  makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego nawożenia roślin strączkowych nawozami serii Grinlist

I oprysk * (w fazie 6-8 liści) II oprysk (przed kwitnieniem)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist B
(170 g B)
Grinlist Mo (15 g Mo)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,5 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist B (170 g B)
Grinlist Mo (15 g Mo)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,5 l/ha

+

+

fungicyd,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Niezbędne informacje uzupełniające

Potrzeby nawożenia roślin strączkowych w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na 1 tonę nasion suchych lub odpowiednią ilość nasion konserwowanych.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę bulw). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę bulw).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo**
44 14 24 4 5 12 120 100 20 30+70 2+5
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xx/xxx xx xx xx/xxx xxx
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę nasion suchych (w procentach)
0-20 30-100 0-50 0-80 100 100
w gramach
40-120 0-50 0-16 100 7

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). W następstwie jednak wiązania azotu przez bakterie brodawkowe z powietrza, rzeczywiste zapotrzebowanie na azot mineralny ogranicza się do poziomu ok. 60 kg N/ha.
** najkorzystniej zapotrzebowanie na bor i molibden pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności