agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawozy do buraka cukrowego

Skuteczne nawożenie buraków cukrowych mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników zastosowanych na poziomie potrzeb nawozowych roślin. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie makro i mikroelementami, zwiększy plon buraków nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego nawożenia buraków cukrowych nawozami serii Grinlist

I oprysk * (rozeta 6-8 liści) II oprysk (czerwiec-lipiec) III oprysk (lipiec-sierpień)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist B
(170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist B (170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1kg/ha
Grinlist max
Grinlist B
(170 g B)
1 l/ha
1kg/ha

+

+

+

fungicyd
insektycyd
fungicyd
insektycyd
 fungicyd
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor +(ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Uzupełnienie informacji

Poniższa tabela prezentuje potrzeby nawożenia buraka cukrowego w zakresie makro (czyli nawożenia doglebowego) oraz mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na tonę korzeni.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę korzeni). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę korzeni).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo
4,5 2,0 3,5 0,4 0,7 1,1 15 11 2 5+3 0,2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xx x xx xxx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę korzeni (w procentach)
0-20 0-30 0-20 0-80 100 0-20
w gramach
0-10 0-2 0-1,6 8 0-0,04

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). Maksymalna dawka nawozu 160 kg N/ha (bez nawozów organicznych – słoma, obornik).
**  najkorzystniej zapotrzebowanie na bor pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności