agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

WARZYWA KORZENIOWE

(marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, pasternak)

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników  zastosowanych  na  poziomie  potrzeb  nawozowych warzyw korzeniowych. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone  nawożenie  makro  i mikroelementami, zwiększy  plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego dokarmiania warzyw korzeniowych nawozami serii Grinlist

I oprysk * (min. 3 tyg. po wzejściu roślin) II – IV  oprysk**  (co 2 tygodnie)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist B
(170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (50-100 g Zn)
Grinlist Cu (30-60 g Cu)
Grinlist B (170-340 g B)
1-3 x 1 l/ha
1-3 x 1 l/ha
1-3 x 0,5 l/ha
1-3 x 0,5 l/ha
1-3 x 1 kg/ha

+

+

fungicyd,
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.
** zalecane 1 -2 opryski, proporcjonalnie do poziomu spodziewanych plonów.

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu w g/1 tonę warzyw korzeniowych.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę bulw). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę bulw).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo
5,0 2,0 3,5 0,4 0,8 1,2 16 12 2,5 5+3 0,2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.
Potrzeby  nawozowe  zwiększyć  lub  zmniejszyć  maksymalnie do 20 %
przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki
pokarmowe. Optymalna zawartość (w mg/dm3 )  składników  pokarmowych
w glebie podczas wegetacji warzyw korzeniowych: N (NH4  +  NO3 )
100 – 130; P  60 – 80; K 150 – 250;
Mg 60 – 80; Ca 1000 – 1500.
Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x/xx xx/xxx x/xx xx/xxx xx/xxx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy przez 1 tonę warzyw korzeniowych (w procentach)
0-20 30-100 0-50 80-100 100 0-20
w gramach
5-16 0-6 2-2,5 8 0-0,04

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny). Maksymalna dawka nawozu 300 kg N/ha (bez nawozów organicznych).
** najkorzystniej zapotrzebowanie na bor pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego.
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności