agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

WARZYWA CEBULOWE (cebula, por, czosnek)

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników  zastosowanych  na  poziomie  potrzeb nawozowych warzyw cebulowych. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego dokarmiania warzyw cebulowych nawozami serii Grinlist

I oprysk * (w fazie 3-6 liści) II oprysk  (10-14 dni później)
III-V oprysk ** (co 2 tyg.)
Grinlist max
Grinlist Mn
(75 g Mn)
1 l/ha
0,5l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (75 g Mn)
1 l/ha
0,5l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn
(150-225g Mn)
Grinlist Cu (60-90 g Cu)
2-3 x 1 l/ha
2-3 x 0,5 l/ha
2-3 x 0,5 l/ha

+

+

+

fungicyd
insektycyd
fungicyd
insektycyd
fungicyd
insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor +(ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.
**  zalecane 1 – 3 oprysków,   proporcjonalnie do poziomu spodziewanych plonów.  Dla bardzo wysokich plonów  i  plantacji deszczowanych,   wskazane w dwóch opryskach,  wzbogacić  mieszankę mikroelementową  o  około 100 g cynku (2 x 0.5 l/ha) 30 g molibdenu (2 x 0.5 l/ha) i 170 g boru (2 x 0,5 kg/ha).

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu w kg/1 tonę warzyw cebulowych.

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę korzeni). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę korzeni).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
4,0 1,6 3,2 0,4 0,6 0,8 13 10 2 3 0,2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.
Potrzeby  nawozowe  zwiększyć  lub  zmniejszyć  maksymalnie do 20 %
przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe.
Optymalna zawartość (w mg/dm3)  składników  pokarmowych w glebie podczas wegetacji warzyw cebulowych: N (NH4  +  NO3 ) 80 – 130;
P  60 – 80; K 150 – 220; Mg 60 – 80;
Ca 1000 – 1500.
Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x/xx xxx xx xxx x/xx x/xx
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy przez 1 tonę warzyw cebulowych (w procentach)
0-20 30-100 0-50 80-100 0-100 0-100
w gramach
5-13 0-5,0 1,6-2,0 0-3,0 0-0,2

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby –  skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności