agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawóz do kukurydzy

Odpowiednie wykorzystanie nawozu do kukurydzy pozwoli na znaczne zwiększenie zbieranych plonów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że skuteczne nawożenie kukurydzy można uzyskać jedynie przy odpowiednim połączeniu mikro i makro składników. Możemy wtedy liczyć na o 20% większe plony. Przed wykorzystaniem konkretnych substancji warto zapytać o zdanie specjalistów. Jeżeli w optymalny sposób wykorzystamy możliwości nawozu do kukurydzy, a także spotka się to z pozytywnym wpływem innych czynników plonotwórczych, zwiększymy plon roślin nawet do poziomu 60%.

Program dolistnego dokarmiania kukurydzy (ziarno, kiszonka) nawozami serii Grinlist

Zabieg dwukrotny

I  oprysk * (w fazie 5-6 lisci)   II  oprysk (w fazie do 10 liści)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist Zn
(200 g Zn)
Grinlist B (170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
2 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (200 g Zn)
Grinlist B (170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
2 l/ha
1 kg/ha

+

+

insektycyd insektycyd

Zabieg jednokrotny

  I  oprysk * (w fazie 5-10 liści)
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (300 g Zn)

Grinlist B (255 g B)
1 l/ha
1 l/ha
3 l/ha
1,5 kg/ha

+

  insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Uzupełnienie informacji

W poniższej tabelce znajdziecie Państwo wartości oznaczające potrzeby nawozowe plonu głównego zarówno w zakresie marko (doglebowe nawożenie kukurydzy), jak i mikroelementów (nawożenie dolistne). Obie wartości przeliczamy na 1 tonę ziarna lub też równoważną ilość zielonki (7-9 ton – decyduje uwodnienie roślin).

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę ziarna). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę ziarna).
N* P2O5 K2O** S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
20,0 8,0 13-16 2,0 5,0 4,0 70 60 10 10 0,6
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
xx xx xxx xx xx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę ziarna (w procentach)
0-20 0-30 50-100 0-80 0-100 0-20
w gramach
0-25 30-60 0-8 0-10 0-0,1

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
**  wyższe wartości potasu dla kiszonki.
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby – skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności