agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe
printer

Nawóz do rzepaku

Program nawożenia rzepaku (ozimy, jary) przez odpowiednie wykorzystanie nawozów mikroelementowych z serii Grinlist.

Nawożenie rzepaku stwarza przed nami bardzo duże praktyczne możliwości, które daję Państwu szansę na uzyskanie zadowalających zbiorów. Warto jednak pamiętać, że skuteczne nawożenie plonów starannie dobranymi mikroskładnikami gwarantuje wzrost plonu o ok. 20%. Zdecydowanie większe możliwości uzyskamy, jeżeli do mikro, dołączymy również makroskładniki. Wówczas przy optymalnym zestawieniu szeregu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone nawożenie rzepaku makro i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60 % (40 +20%).

Możliwości wykorzystania dolistnego nawożenia rzepaku

a) podstawowy zapobiega znacznemu spadkowi plonu i jakości w następstwie utrudnionego pobierania mikroelementów w warunkach suszy, chłodów i niskich zasobności gleby. Należy stosować tylko (Grinlist max)* lub inne wieloskładnikowe nawozy do rzepaku– najkorzystniej z mikroskładnikami zawartymi proporcjonalnie do zapotrzebowania zbóż, wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
b) uzupełniający stymuluje umiarkowanie wzrost rzepaku i jakość. Należy stosować tylko mangan i miedź, których w rzepaku wrażliwość na niedobór jest bardzo duża – zawarte w pojedynczych nawozach do rzepaku mikroelementowych (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.
c) intensywny w zastanych warunkach glebowo-klimatycznych, stymuluje maksymalnie wzrost plonu i jakość. Należy stosować (Grinlist max) lub inne nawozy wieloskładnikowe, wzbogacone pojedynczymi nawozami do rzepaku, zawierającymi mikroelementy, których wrażliwość na niedobór w zbożach jest największa (Grinlist Mn + Grinlist Cu), wg terminów i dawek podanych w tabeli 1.

* “Grinlist max” –” wieloskładnikowy dolistny nawóz do rzepaku, uniwersalny dla różnych gatunków roślin. Nawożenie dolistne mikroelementami w warunkach stresowych dla roślin (susza, chłody), korzystnie wzbogacić biostymulatorami.

Terminy i dawki

Jesień Wiosna
I oprysk*
(4-6 liści)
II oprysk (po ruszeniu
wegetacji lub min. 30%
powierzchni gleby pokryte
roślinami)
III oprysk
(zwarty pąk)
IV oprysk
(zaawansowane kwitnienie)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g Mn)
Grinlist B
(170g B)
Grinlist Mo
1,0 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,2 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g Mn)
Grinlist B (170g B)
Grinlist Mo (6g Mo)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
0,2 l/ha
Grinlist max
Grinlist Mn
(150g)
Grinlist B (170g)
1 l/ha
1 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist B (170g B)
1 l/ha
1 kg/ha

+

+

+

+

fungicyd,
regulator wzrostu
insektycyd fungicyd,
regulator wzrostu
insektycyd
fungicyd,
insektycyd

* do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od 1 – 3 kg/ha (23% MgO) do 1 – 5 kg/ha (16% MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + pozostałe nawozy dolistne na rzepak.

Wiadomości uzupełniające

Nawożenia rzepaku w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne) w przeliczeniu na tonę ziarna plonu głównego przedstawia tabelka:

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę nasion). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę nasion).
N* P2O5 K2O S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B** Mo
44,0 16,0 28,0 6,0 5,0 10,0 140 100 22 40+60 2
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
x xxx xx xx xxx xx
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę nasion (w procentach)
0-20 30-100 0-50 0-80 100 0-100
w gramach
42-140 0-50 0-18 100 0-2

*wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
**najkorzystniej zaporzebowanie na bor pokryć w całości dla plonu głównego i ubocznego. Susza i chłodne okresy jesienno-wiosenne utrudniają pobieranie składników z gleby-skuteczniej w zakresie mikroelementów. Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300% aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

Polityka prywatności