Metody klasyfikacji nawozów

tomatoes, vines, water droplets-1561565.jpg

W gospodarstwach rolnych stosowane są różnego rodzaju nawozy. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie uprawianym roślinom odpowiedniej ilości cennych związków odżywczych zarówno poprzez system korzeniowy, jak i części nadziemne. Nawozy mogą być także stosowane w przypadku nasion. Wybór odpowiedniego rodzaju nawozu może być trudny, dlatego wyjaśniamy, co brane jest pod uwagę podczas ich klasyfikacji.

Na podstawie jakich kryteriów klasyfikowane są nawozy?

Nawozy dzielimy na podstawie różnych kryteriów. Uwzględniają one m.in.:

 • ich skład,
 • formę, w jakiej są stosowane,
 • przeznaczenie,
 • sposób aplikacji,
 • termin stosowania,
 • tempo wchłaniania przez rośliny.

Nawożenie roślin jest powszechnie stosowaną praktyką. Zwiększa ono plon, pomaga ograniczyć negatywny wpływ na uprawy różnych czynników środowiskowych m.in. suszy, a także wzmacnia odporność roślin. Dzięki odpowiednio dobranemu nawożeniu możliwe jest zaspokojenie rosnących potrzeb ludności.

Jakie nawozy wyróżniamy?

Ze względu na skład, dzielimy nawozy na:

 • nawozy pochodzenia organicznego (kompost, obornik),
 • nawozy zielone (poplony i przedplony),
 • nawozy mineralne o działaniu zakwaszającym (siarczan azotu) i odkwaszającym (saletra wapniowa).

Nawozy mineralne dostarczają roślinom niezbędnych składników odżywczych. Zawierają m.in. potas, fosfor, azot oraz mikroelementy.

Ze względu na formę, dzielimy nawozy na m.in. nawozy płynne i nawozy granulowane. Z kolei ze względu na sposób aplikacji wyróżniamy: nawozy doglebowe, donasienne i dolistne.

Ze względu na zastosowanie dzielimy nawozy na m.in.:

 • nawozy do zbóż,
 • warzyw,
 • roślin strączkowych,
 • drzew owocowych,
 • krzewów jagodowych,
 • roślin okopowych.

Biorąc pod uwagę termin stosowania, dzielimy nawozy na: wiosenne, jesienne i stosowane przez cały sezon. Podział nawozów ze względu na tempo wchłaniania substancji odżywczych uwzględnia: nawozy uwalniające się przez dłuższy czas i nawozy zwykłe.

Warto pamiętać, że wybór właściwego sposobu nawożenia jest niezwykle ważny i ma duży wpływ na wielkość plonów pozyskiwanych na własny użytek oraz opłacalność produkcji rolnej. Stosowanie jednego rodzaju nawozów okazuje się nieefektywne, dlatego często zachodzi konieczność uzupełniania składników odżywczych poprzez stosowanie różnych rodzajów nawozów doglebowych oraz dolistnych.