agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

printer

KUKURYDZA

Skuteczne nawożenie mikroskładnikami (wzrost plonu do 20%), można uzyskać tylko w  obecności makroskładników  zastosowanych   na   poziomie  potrzeb  nawozowych  kukurydzy  uprawianej  na  nasiona  i kiszonkę. Wówczas przy optymalnym wystąpieniu innych czynników plonotwórczych, zrównoważone  nawożenie  makro  i mikroelementami, zwiększy plon roślin nawet do 60% (40 + 20%).

Program dolistnego dokarmiania kukurydzy (ziarno, kiszonka) nawozami serii Grinlist

Zabieg dwukrotny

I  oprysk * (w fazie 5-6 lisci)   II  oprysk (w fazie do 10 liści)
Grinlist max
Grinlist Mn
(150 g Mn)
Grinlist Zn
(200 g Zn)
Grinlist B (170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
2 l/ha
1 kg/ha
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (200 g Zn)
Grinlist B (170 g B)
1 l/ha
1 l/ha
2 l/ha
1 kg/ha

+

+

insektycyd insektycyd

Zabieg jednokrotny

  I  oprysk * (w fazie 5-10 liści)
Grinlist max
Grinlist Mn (150g Mn)
Grinlist Zn (300 g Zn)

Grinlist B (255 g B)
1 l/ha
1 l/ha
3 l/ha
1,5 kg/ha

+

  insektycyd

*  do wszystkich oprysków wskazany dodatek siarczanu magnezu w dawce od  1-3 kg/ha  (23% MgO)   do   1-5 kg/ha  (16%MgO). Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu – najkorzystniej: woda + bor + (ewentualnie mocznik) + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + siarczan magnezu + pozostałe nawozy mikroelementowe.

Wiadomości uzupełniające

Potrzeby nawozowe plonu głównego w zakresie makro (nawożenie doglebowe) i mikroelementów (nawożenie dolistne)  w  przeliczeniu na 1 tonę ziarna lub równoważną ilość zielonki  (7-9 ton – decyduje uwodnienie roślin).

Makroskładniki (potrzeby nawozowe w kg/tonę ziarna). Mikroskładniki (pobranie w g/tonę ziarna).
N* P2O5 K2O** S MgO CaO Fe Mn Zn Cu B Mo
20,0 8,0 13-16 2,0 5,0 4,0 70 60 10 10 0,6
Wartości podane dla średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Potrzeby nawozowe zwiększyć lub zmniejszyć maksymalnie do 20% przy niedostatecznej lub bardzo wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Wrażliwość zbóż na niedobór mikroelementów (wrażliwość:x mała, xx średnia, xxx b.duża).
xx xx xxx xx xx x
Wymagany poziom pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy
przez 1 tonę ziarna (w procentach)
0-20 0-30 50-100 0-80 0-100 0-20
w gramach
0-25 30-60 0-8 0-10 0-0,1

*  wartości podane dla całej rośliny (plon główny + uboczny).
**  wyższe wartości potasu dla kiszonki.
Susza utrudnia pobieranie składników z gleby – skuteczniej w zakresie mikroelementów.  Dokarmianie dolistne mikroskładnikami zwiększy ich zapas w roślinie (nawet do 300 % aktualnych potrzeb), zapobiegnie osłabieniu oraz wyhamowaniu wzrostu roślin i umożliwi dalszą intensyfikację produkcji roślinnej.

Złóż zamówienie

strona główna | produkty | kontakt

PPH Agreko © 2018.