Jakie nawozy określamy mianem startowych?

agriculture, fertilization, slurry tanker-4974628.jpg

Nawożenie roślin uwzględnia dobór odpowiednich rodzajów nawozów oraz ich prawidłową aplikację. Jednym z częściej stosowanych rodzajów nawozów, są nawozy startowe. Jak sama nazwa wskazuje, mamy w tym przypadku do czynienia z produktami, które wspomagają wzrost roślin na etapie siewu oraz wsadzania do gruntu sadzonek. Wyjaśniamy, czym są nawozy startowe.

Co warto wiedzieć o nawozach startowych?

Na wzrost i plenność roślin wpływają rozmaite czynniki. Do najważniejszych zaliczamy dostępność składników odżywczych, które pobierane są poprzez system korzeniowy z gleby oraz optymalne dla bujnego wzrostu warunki wilgotnościowe i temperaturowe. W przypadku nawozów donasiennych (startowych) mamy do czynienia z produktami, których zadaniem jest wspomaganie wzrostu roślin na początkowym etapie ich wzrostu i rozwoju. Są one szczególnie ważne, bo na wysiane nasiona oraz młode sadzonki destrukcyjny wpływ mają nie tylko braki składników odżywczych, ale także niekorzystne warunki środowiskowe. Rezygnując ze wspomagania wschodów roślin za pomocą nawozów startowych, możemy spodziewać się m.in. gorszych plonów.

Jak aplikowane są nawozy startowe?

Nawozy startowe znajdują zastosowanie na etapie siewu lub sadzenia młodych roślin do gruntu. Wprowadzane są do rządka siewnego, tuż przy nasionach lub sadzonkach, dzięki czemu rośliny mogą od razu czerpać znajdujące się w nich substancje, czyli mikro i makroelementy. W gospodarstwach rolnych aplikacja nawozów startowych odbywa się za pomocą wyposażonych w aplikatory nawozów siewników.

Jak działają nawozy startowe?

Nawozy startowe cechują się optymalnie dobranym do potrzeb roślin składem, który:

  • wykazuje pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego oraz krzewienie,
  • zapewnia ochronę przed przymrozkami, suszą oraz innymi czynnikami środowiskowymi,
  • ułatwia wschody w przypadku późnego siewu,
  • wspomaga ochronę przed patogenami,
  • wspomaga plenność roślin.

Nawozy startowe to jeden z najlepszych sposobów wspomagania wschodów roślin oraz zwiększania ich potencjału plonotwórczego. Dzięki nawożeniu startowemu można znacząco zredukować straty związane z różnymi zaburzeniami, które pojawiają się w początkowych fazach rozwoju i wzrostu roślin.