Ekonomiczne nawożenie roślin. Na czym to polega?

agriculture, tractor, farming-8275498.jpg

Uprawa roślin jest pracą wymagającą sporej wiedzy i zaangażowania. Aby roślina mogła wyrosnąć, należy pamiętać o regularnym podlewaniu, zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych, ale i o odpowiednich nawozach. Dobór nawozu i jego dawek jest kluczowy, ma on wpływ nie tylko na wzrost i odporność uprawianych roślin, ale i na skład gleby w której rośnie nawożona roślina. 

Jak nawozić, aby nie przedobrzyć?

Podstawą dobrego nawożenia jest znajomość uprawianej gleby. Nawożenie bez odmierzonych dawek może przynieść efekty odwrotne od zamierzonych. Przykładem jest przesadne stosowanie nawozów bogatych w azot i fosfor. Ich nadużywanie prowadzi do zmian w równowadze jonowej gleby, a w konsekwencji zanieczyszczenie wód podziemnych. Najlepszym rozwiązaniem jest badanie gleby co 3 do 5 lat, co pozwoli na dokładne określenie w jakie składniki jest ona bogata, a jakich brakuje i należy je uzupełnić. Porównując wykonane badania można określić zmiany, jakie zaszły w uprawianej ziemi na przestrzeni lat. Posiadając wiedzę o składzie gleby, możemy ocenić, jakich składników w niej brakuje i je uzupełnić, co w efekcie przyniesie nam żyzne plony i pozwoli na zoptymalizowanie produkcji. Metody zintegrowane pozwalają na dobre odżywienie gleby wieloskładnikowymi nawozami z mikroelementami, bez negatywnych skutków ekonomicznych jak i ekologicznych. Aby dokładnie ustalić poziom nawożenia, dostosowany do uprawianych przez nas roślin warto zastosować gotowe plany nawożenia, lub obliczyć odpowiednie proporcje za pomocą kalkulatorów dostępnych w Internecie. Planując taktykę nawożenia, dobrą opcją jest wykorzystanie tzw. nawożenia zlokalizowanego. Polega ono na umieszczeniu granulek nawozu bezpośrednio pod rośliną, co pozwala na lepsze wchłonięcie składników odżywczych, przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości środka nawożącego. Aplikacja pod roślinę ogranicza przejazdy traktorem, a co za tym idzie zużyte paliwo i czas. Dzięki nawożeniu zlokalizowanemu, możemy zmniejszyć zużycie nawozu o 1/4, bez narażania roślin.
Podsumowując, zoptymalizowane nawożenie roślin, poparte badaniami i wykorzystujące zrównoważone metody, pozwala na osiągnięcie żyznych plonów bez ponoszenia strat, a także na ekonomiczne wykorzystanie nawozów. Dzięki stosowaniu tych metod i ekologicznego podejścia, gleba nie utraci cennych składników mineralnych i będzie gotowa na kolejne uprawy.