agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe

Z czego składają się nawozy do roślin?

Nawozy składają się przede wszystkim z różnorodnych składników odżywczych, które mają na celu zapewnienie prawidłowego wzrostu i rozwoju roślinom. Nawożenie stanowi bardzo ważną kwestię w zakresie prawidłowego żywienia roślin z zastosowaniem odpowiednio dobranych makro- i mikroelementów. Oprócz tego dostępne w naszej ofercie produkty stosowane są również dla wzmocnienia odporności, zapewnienia lepszych warunków glebowych czy stosownej ochrony przed chorobami.

Najważniejsze składniki nawozów niezbędne w żywieniu roślin

Oto najważniejsze pierwiastki dostarczane wraz z nawozami oraz ich rola w prawidłowym żywieniu roślin:

  • magnez – stanowi składnik chlorofilu. Wpływa na aktywne procesy fotosyntezy, stabilizuje strukturę chloroplastów i aktywuje układy enzymatyczne. Podnosi plon ziarna, nasion, bulw i korzeni.
  • cynk – uczestniczy w przetwarzaniu kwasów organicznych, syntezie chlorofilu i witaminy B, C, P. Wpływa na proces wzrostu i rozwoju roślin.
  • siarka – to niezbędny składnik białek, kwasów tłuszczowych i enzymów. Należy dbać o odpowiednią podaż siarki, ponieważ często jej brakuje w glebie. Pierwiastek ten ma bezpośredni wpływ na ogólny rozwój roślin. Oprócz tego podnosi mrozoodporność roślin i ogranicza wpływ suszy.
  • miedź – spełnia istotną funkcję w syntezie witaminy C, przemianach związków azotu i żelaza. Wpływa też na rozwój i budowę tkanek roślin.
  • mangan – uczestniczy w fotosyntezie, pobieraniu składników pokarmowych, syntezie białek. Działa też jako regulator stężenia aktywatorów roślinnych.
  • żelazo – uczestniczy w procesach fotosyntezy, oddychania, wiązania wolnego azotu i redukcji azotanów.
  • molibden – bierze udział w wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie korzeniowe i wolno żyjące. Odgrywa też istotną rolę w przemianach azotu i fosforu oraz w procesach wytwarzania witaminy C.
  • bor – uczestniczy w przemianach węglowodanów. Jest istotny ze względu na wzrost roślin i rozwój organów generatywnych oraz przepuszczalność błon komórkowych.

Składniki w nawozach dolistnych, donasiennych i doglebowych

Poszczególne rodzaje nawozów zapewniają roślinom odpowiednie składniki o określonym działaniu. Mikroelementowe nawozy dolistne, stosowane przede wszystkim jesienią, wpływają na wielkość plonu i jego jakość, a zawarta w nich siarka skutecznie przeciwdziała zbytniemu pobieraniu azotu. Dostępne w naszej ofercie odżywki dolistne zawierają mikroelementy schelatowane, które w znaczny sposób wzmagają aktywność katalityczną enzymów. Wpływają też na odporność roślin na choroby grzybowe oraz skutecznie ogranicza wpływ suszy.

Z kolei nawożenie donasienne (startowe) ma na celu prawidłowe odżywienie kiełka i siewki w przypadku niskiej lub nieprawidłowej zawartości składników w glebie. W tym systemie nawożenia stosowane są przede wszystkim mikroelementy i magnez.

Nawozy doglebowe używane do trawników pozwalają na kompleksowe zaspokojenie wymagań pokarmowych. Zawiera w sobie takie niezbędne składniki jak m.in. wapń, siarka i mikroelementy.

Polityka prywatności