agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe

Podstawy uprawy buraków cukrowych

Każdy rolnik poszukuje upraw, które zapewnią mu optymalny zysk. Doskonałym wyborem jest burak cukrowy, który uznawany jest za jedną z najbardziej opłacalnych pod względem uprawy roślin na świecie. Zastosowanie się do kilku podstawowych zasad pozwala uzyskać wysokie plony relatywnie niskim kosztem.

Gdzie hodować buraki cukrowe?

Bardzo istotnym elementem uprawy jest wybór odpowiedniego przedplonu, czyli rośliny poprzedzającej uprawę na tym samym polu. W wypadku buraka cukrowego warto wykorzystać przedplon zbóż, grochu, peluszki czy ziemniaków lub kukurydzy. Ze względu na duże ryzyko rozwoju chorób unikać należy przedplonów rzepaku oraz samych buraków. Idealną glebą jest taka o pH oscylującym w granicach 6,2-7,2.

Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie nawożenie poprzedzone badaniem gleby pod kątem zawartości składników mineralnych. Pozwoli nam ono na dobór właściwych nawozów dolistnych oraz doglebowych. Bardzo istotne jest zapewnienie roślinom optymalnych dawek azotu oraz fosforu. Jeśli uznamy za konieczne wapnowanie, nigdy nie wykonujmy go jednocześnie z nawożeniem fosforowym.

Siew buraków cukrowych

Sam siew rośliny nie może być wykonywany zbyt gwałtownie, idealną prędkością do precyzyjnego umieszczenia nasion w glebie jest około 6 km/h. Nasiona należy również zabepieczyć preparatami przeciwdziałającymi szkodnikom i rozwojowi chorób. W zależności od jakości nasion odstępy między nimi powinny wynosić około 16 cm (dla wysokiej jakości nasion) lub 8 cm (gdy używamy nasion gorszej jakości). Gwarancją uzyskania wysokich, opłacalnych plonów jest całościowa obsada na poziomie około 85 000 roślin na hektar. Dla prawidłowego rozwoju zasiewu ważne jest również zadbanie o prawidłową jego głębokość, która powinna wynosić od 3 do 4 cm. Tak zasiane oraz w późniejszym okresie odpowiednio nawożone i pielęgnowane buraki powinny zapewnić stabilny dochód gospodarstwa rolnego.

Polityka prywatności