agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe

Nawozy dolistne idealne na zboża

Zboża są najliczniej uprawianą grupą roślin w Polsce. Powierzchnia ich upraw stanowi około 70% wszystkich zasiewów. Najpopularniejsze z nich to pszenica, żyto, pszenżyto, owies, jęczmień. Właściwe nawożenie prawie w pięćdziesięciu procentach decyduje o jakości i wysokości plonu. Jednym ze sposobów dokarmiania roślin uprawnych jest nawożenie dolistne. Dlaczego warto stosować je na zboża?

Najważniejsze zasady nawożenia zbóż

Nawożenie zbóż powinno być prowadzone w oparciu o badania gleby na zawartość składników odżywczych. Takie badania wykonuje się co cztery lata. Wyjątkiem jest azot, którego zawartość w glebie powinno się sprawdzać kilka razy do roku.

Drugim wskaźnikiem, którym należy się kierować przy planowaniu nawożenia, jest minimum Liebiga. Według tej zasady możemy liczyć na plony tak duże, na jakie pozwoli ten składnik odżywczy w glebie, którego jest najmniej. Rozwój rośliny jest ograniczany przez składnik występujący w niedoborze.

Na podstawie tych danych ustala się skład i dawki nawozu.

Zalety nawożenia dolistnego

Nawożenie dolistne zbóż umożliwia szybkie dostarczenie roślinie niezbędnych makroelementów jak magnez i siarka oraz mikroelementów. Stosując nawozy dolistne, można szybko zlikwidować niedobory składników odżywczych. Azot podawany jest roślinom głównie doglebowo, jedynie w uzasadnionych przypadkach, jak susza lub niskie temperatury uniemożliwiające pobór azotu z gleby, należy azot podawać dolistnie.

Z mikroelementów dodanych do gleby rośliny pobiorą 3% do 4 %,  z dostarczonych natryskiem – nawet ponad 95% , przy pełnym pokryciu gleby roślinami.

Niektóre odżywki dolistne zwiększają odporność zbóż na choroby grzybowe, a także ograniczają negatywne skutki suszy. Dolistne nawożenie mikroelementami jesienią sprawia, że zboża ozime są bardziej odporne na mróz.

Mikroelementy znajdujące się w nawozach dolistnych, pełnią w zbożach wiele ważnych funkcji. Mają istotny wpływ na jakość i wielkość plonu, regulują wzrost rośliny. Dokarmianie zbóż mikroelementami w czasie intensywnego wzrostu oraz dwukrotnie lub trzykrotnie w czasie wegetacji, pozwala osiągnąć wysokie plony bardzo dobrej jakości.

 

Polityka prywatności