agreko

PPH AGREKO Producent Nawozów

PPH Agreko. Producent Nawozów nawozy dolistne nawozy donasienne nawozy doglebowe

Jak nawozić kukurydzę?

Skuteczne nawożenie kukurydzy opiera się na optymalnym dostarczaniu mikro- i makroskładników. Tylko w ten sposób można oczekiwać większych plonów. Odpowiednie wykorzystanie nawozów do kukurydzy przy pozytywnym wpływie innych czynników plonotwórczych może przyczynić się do zwiększenia plonu nawet o 60%.

Wymagania pokarmowe kukurydzy

Kukurydza ma dość wysokie wymagania pokarmowe, dlatego trzeba przygotować się na to, że nawożenie trzeba będzie zaplanować bardzo skrupulatnie. Ze względu na swój wysoki potencjał plonowania, pobiera duże ilości składników z wody i gleby. Najintensywniej pobierany jest azot i potas, ale do prawidłowego wzrostu potrzebuje też spore ilości wapnia oraz magnezu. Oprócz tego konieczne jest zapewnienie roślinie również fosforu, siarki, a także niewielkich ilości manganu, cynku, miedzi, boru, molibdenu.

Najsilniejsze działania plonotwórcze wykazuje azot, który odpowiada za zawartość skrobi, włókna surowego i tłuszczu w ziarnie. Z kolei fosfor i potas mają wpływ m.in. na tolerancję kukurydzy wobec stresu termicznego, niedobór wody i skład aminokwasowy białek.

Bardzo ważne jest również optymalne rozłożenie nawożenia w czasie, gdyż tempo pobierania składników jest zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju kukurydzy. Najbardziej intensywne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wykazuje w okresie 6-8 liści. W tym czasie roślina powinna mieć do dyspozycji w glebie znaczne ilości dostępnych składników. Wtedy właśnie formuje się pierwotna struktura plonu i wchodzi w fazę rozwoju generatywnego. Proces ten trwa do końca kwietnia.

Dolistne nawożenie kukurydzy

Nawożenie doglebowe to podstawa, ale nie można zapominać również o tym, że w dostarczaniu kukurydzy składników odżywczych istotną rolę odgrywają nawozy dolistne. Dolistne nawożenie kukurydzy (ziarno, kiszonka) można zaplanować z nawozami serii Grinlist w ramach zabiegu dwukrotnego lub jednokrotnego. W ten sposób dostarczone zostaną wszystkie niezbędne mikroelementy, jak m.in. mangan, cynk czy bor.

Dokarmianie dolistne jest szczególnie ważne w okresie suszy, gdy utrudnione jest pobieranie składników z gleby. W ten sposób można zwiększyć zapas mikroskładników w roślinie (nawet o 300%), przeciwdziałając jej osłabieniu i zahamowaniu wzrostu.

 

Polityka prywatności